VvE De Bakens 

(januari 2022 - )

  • Oprichting StuurGroep
  • Overleg met Technische Commissie
  • (her-)Oprichting en faciliteren Platformoverleggen
  • Actielijst beheren
  • Escalaties naar VvE Beheerder
  • Voorzitten en notuleren diverse overleggen
  • Versturen nieuwsbrieven